Menu
Arrow down

LET'S GET DOWN TO BUSINESS.

image
image

EVERYDAY OPEN BUSINESS COACHING ÄR HÄR!

Grundare, entreprenör, ledare – låt oss se på var du står, vart du vill och hur ett tydligt ‘Varför’ kan få allt och alla att dra åt samma håll för en gemensam sak framåt.
Boka din digitala 1:1 session med ett email till hello@every-day.se

30 minuters digitala möten den här veckan: 

Thursday 09.00 – 09.30 
Thursday 09.30 – 10.00

 

section-bottom-image

1. AHA-upplevelser och gåshudsögonblick 1:1

Workshoppa med oss för att komma loss, knyta ihop lösa trådar, riva silos, bygga broar, sortera, prioritera, skapa synergieffekter, aha-upplevelser och gåshudsögonblick. 

 

Övergripande insiktskarta och åtgärdspunkter ingår. Används oftast som värdefull språngbräda för att komma framåt med större tydlighet, med eller utan oss.

 

No strings attached.

 

→ Let’s get down to business! Contact us.

2. Premium Projektleveranser

Redan identifierade projekt eller projekt som behöver definieras?  Oavsett om du behöver en ny look and feel, skruva upp volymen, genomföra en tonartshöjning eller blåsa nytt liv i hemsidan – vi sätter alltid vårt jobb i ett sammanhang, så att andra kan glänsa på sitt. På så sätt gör vi inte bara saker rätt. Tillsammans med dig säkerställer vi också att det är rätt sak att göra i helheten.

 

• Strategiska och kommunikativa plattformar • Kreativa koncept • Varumärkesdesign • Service design • Tjänsteutveckling • Art Direction • Copy • Användarresor • Organisatorisk förankring och implementering • Special ops

→ Ready to get things done? Contact us.

3. Total Business Acceleration

XL-versionen. Men om du vill få med allt och alla med full kraft så är det värt det alla dagar i veckan. 

 

Vår Business Transformation Model™ skapar inte bara en tydlig och långsiktig plattform för hela organisationen. Den ger också strategiska riktlinjer att gå från ord till handling för hela bolaget, i dag och i morgon. Den involverar ofta fler människor från start. I sprintar över 6-8 veckor genomför vi flera workshops med olika nyckelpersoner. Däremellan gör vi de tunga lyften: identifierar, summerar, prioriterar nyckelinsikter och omvandlar strategier för att gå från ord till handling med ett gemensamt högre syfte.

 

→ Too good to be true? Contact us.

section-bottom-image
Close Modal

There are no short cuts to success. You have to put the effort in. Always. Finish your job so that someone else can shine at theirs. And go that extra mile. But don’t be stupid. Listen to yourself and always keep your eye on the big picture. Ask. Reflect. Share. Work smart. Together. So that you can work your magic. Everyday.

Close Modal

This is how it works: Don’t work with douche bags. Don’t hurt others. Don’t kill the planet. And don’t kill your soul. But do kill your darlings. And love your enemies. Get inspired. Then come back and do it even better. Step out of your comfort zone. Grow. Say yes more often than no. But always dare to say no when things just don’t feel right. If unsure, ask someone you trust. Sometimes, ”I don’t know” is the bravest thing to say in the room. Trust your instinct. Be that round peg in the square hole. Stay hungry. Everyday.

Close Modal

Be honest. Don’t cheat. Be cool and people will be fair with you. Be kind to yourself; open and transparent with others. Represent. And always be yourself. That’s why you are here.

Instant karma’s gonna get you. Everyday.

Close Modal

Enjoy yourself. You know what to do. Everyday.